Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs grantowy Ligi Ochrony Przyrody

„Natura Przyszłością Karpat. Małe granty, duże zmiany” to konkurs grantowy ogłoszony przez Ligę Ochrony Przyrody. Wnioski należy przesłać pocztą do 1 października 2006 (decyduje data stempla pocztowego). W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 5.000 do 15.000 zł. Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 90.000,00 zł. Instytucjami finansującymi są: Program Małych Dotacji GEF/SGP UNEP oraz Liga Ochrony Przyrody.

Skip to content