Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs „Amicus Hominum”

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania osób do I edycji Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych pn. „Amicus Hominum”. Nagroda ma charakter honorowy, a jej celem jest wyróżnienie osób prywatnych, które w różny sposób niosą pomoc i wspierają osoby będące w potrzebie. Laureatom podczas Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego wręczony zostanie pamiątkowy medal „Amicus Hominum”.
Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać osoby prywatne, organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne, instytucje, osoby prawne, organy administracji publicznej, kościoły i związki wyznaniowe.

Najpóźniej do 30 października 2006 r. uzupełniony formularz należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków

(liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego). Na kopercie zawierającej formularz należy umieścić hasło: „Amicus Hominum”.

Informacje nt. Nagrody można uzyskać pod numerem telefonu:
(0-12) 63 03 240, 63 03 241

Skip to content