Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs ”Ludzka twarz EFS”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej organizuje II edycję konkursu „Ludzka twarz EFS”. Celem konkursu jest pokazanie, w jaki sposób pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do zwykłego człowieka i zmieniają jego życie. Przeznaczony jest on dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych.

Zakres tematyczny prac konkursowych obejmuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Całkowita wartość puli przygotowanych przez organizatorów nagród i wyróżnień
w konkursie wynosi 30 000 zł brutto.
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przesłania do dnia 30 listopada 2007 r. na adres: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa, z dopiskiem „Ludzka twarz EFS” następujących materiałów:
a) formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Konkursu www.ludzkatwarzEFS.pl. Formularz zgłoszeniowy stanowi integralną część niniejszego regulaminu,
b) pracy w formie artykułu prasowego, audycji radiowej lub filmu,

Więcej na stronie: www.ludzkatwarzefs.pl

Skip to content