Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs recytatorski

Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłasza 56. Ogólnoposlki Konkurs Recytatorski – w roku Czesława Miłosza – pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
2. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:
A. Turniej recytatorski
– repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
– uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. Turniej „Wywiedzione ze słowa”
– repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
– dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
– czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C. Turniej teatrów jednego aktora
– obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

D. Turniej poezji śpiewanej
– repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
– uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
U w a g a: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.
W przeglądzie wojewódzkim oraz w spotkaniach finałowych uczestnicy turniejów recytatorskiego oraz poezji śpiewanej mogą ubiegać się o zdobycie nagrody specjalnej za interpretacje utworu Czesława Miłosza; utwór ten może wchodzić w skład repertuaru, może też być zgłoszony dodatkowo.

3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:
– środowiskowych, miejskich, gminnych;
– powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
– wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 8 maja 2011 r;
– spotkań finałowych.

4. Warunki uczestnictwa
– przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
– zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

5. Informacje uzupełniające
– Spotkania Finałowe odbędą się w następujących terminach:
turniej A i B 2 – 5 czerwca 2011 r. w Ostrołęce;
turniej D 8 – 11 czerwca 2011 r. we Włocławku;
turniej C 16 – 18 czerwca 2011 r. w Słupsku.
– eliminacje miejskie – powiatowe odbędą się 22 marca 2011 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie o godz. 9.00

Termin zgłoszenia: 15 marca 2011 r. (regulamin i karty zgłoszeń do pobrania: tkt.art.pl)

Skip to content