Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi

7 listopada 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji dostępny jest w BIP: kliknij, aby przeczytać.

Skip to content