Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne dot. budowy obwodnicy Tuchowa


Burmistrz Tuchowa informuje, że poddaje się konsultacji społecznej projekt pn. „Budowa obwodnicy Tuchowa”. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miasta Tuchowa na temat zasadności budowy obwodnicy Tuchowa. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 7 do 28 lutego 2015 r. w następujących formach:

1) zebrań z mieszkańcami:
– osiedla Tuchów-Garbek: 7 lutego 2015 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury w Tuchowie;
– osiedla Tuchów: 12 lutego 2015 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury w Tuchowie;
– osiedla Tuchów-Kielanowice: 15 lutego 2015 r. o godz. 15.00, w sali „Betania” w klasztorze oo. Redemptorystów w Tuchowie.
2) zebrania z tuchowskimi przedsiębiorcami, którego termin ustala się na 26 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń tuchowskiego ratusza, piętro pok. nr 10.
3) badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego dostępnego w urzędzie (Biuro Obsługi Klienta, parter, pok. nr 7) oraz na stronie internetowej www.tuchow.pl

Pobierz ankietę.

Ankietę można składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta (Rynek 1, parter, pok. nr 7) lub przesłać skan na adres: um@tuchow.pl

Oto treść pytania ankietowego:
W związku z planami budowy w latach 2016-2020 obwodnicy dla miasta Tuchowa, której przebieg określony został w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów (oznaczenie na MPZP symbolem 2KDG), odpowiedz na pytanie:
Czy jesteś za zmniejszeniem ruchu samochodowego w centrum miasta Tuchowa poprzez budowę obwodnicy?

Dodatkowe mapy z lokalizacją obwodnicy:
[mapa 1]
[mapa 2]

Skip to content