Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Tuchowa informuje o konsultacjach społecznych Programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kliknij, aby zapoznać się z treścią zarządzenia nr 281/2017 Burmistrza Tuchowa z dnia 16 października 2017 roku.

Skip to content