Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne projektów programu i zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Burmistrz Tuchowa serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie gminy Tuchów do wzięcia udziału w konsultacjach następujących projektów:

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które przeprowadzone zostaną 17 września 2012 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń tuchowskiego ratusza – I piętro, pok. nr 10.

Skip to content