Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw i osiedli

Z dniem 1 września br. ruszają konsultacje społeczne dotyczące zmian w statutach sołectw i osiedli. Zmiany w prawie oraz praktyka funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy Tuchów spowodowały konieczność wprowadzenia szeregu zmian w aktualnie obowiązujących statutach sołectw i osiedli.

W tym celu powołana została tzw. Komisja Statutowa, która dokonała analizy zapisów statutów jednostek pomocniczych gminy Tuchów, a następnie opracowała propozycje nowych statutów i przekazała burmistrzowi w celu poddania ich obowiązkowym konsultacjom społecznych.

Po przeprowadzeniu niniejszych konsultacji społecznych, zgłoszone przez mieszkańców uwagi i wnioski będą analizowane przez Komisję Statutową, która po ich ewentualnym uwzględnieniu przygotuje ostateczny kształt statutów i przedłoży je Radzie Miejskiej w Tuchowie do przyjęcia (uchwalenia).

W celu zapoznania się z projektami statutów oraz wzięcia udziału w konsultacjach kliknij tutaj.

Skip to content