Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza na konsultacje społeczne, które odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Przedmiot konsultacji: propozycje rozwiązań do ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.    

Konsultowany obszar zagadnień: Prawo do życia prywatnego i przeciwdziałanie przemocy 

Ekspert: dr Robert Trzaskowski 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Krakowie 21 września 2023 w godz. 10:00 – 14:00.   

Konsultacje społeczne Kraków – formularz rekrutacyjny