Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne – protokół

4 listopada 2015 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Programu współpracy gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r.

Kliknij, aby pobrać protokół z konsultacji.

Skip to content