Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Tuchowa informuje o konsultacjach społecznych Programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji na ten temat można tutaj

Skip to content