Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Krajowa Administracja Skarbowa

1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

Co trzeba wiedzieć
• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.
• Reforma weszła w życie 1 marca 2017r.
• Połączenie pozwoli lepiej wykorzystać potencjał łączonych służb.
• Szefem KAS jest wiceminister finansów Marian Banaś.
• Więcej informacji: www.kas.gov.pl | tel. 801 055 055, 22 330 03 30

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie Szef KAS, którym został wiceminister finansów, Pan Marian Banaś. Reforma weszła w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dotychczasowa struktura i jej słabości:
• administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych),
• Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi),
• kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych ośrodków UKS).

Powoduje to rozproszenie i powielanie niektórych zadań, związanych z poborem podatków i ceł – co utrudnia lub uniemożliwia spójne i skuteczne wykonywanie tych zadań. Ponadto obecnie funkcjonują przepisy prawa, które w odmienny sposób regulują kwestie kontroli, przeprowadzanych przez organy podatkowe, kontroli skarbowej oraz celne.

Obecne struktury funkcjonują w tym kształcie w Polsce, z pewnymi modyfikacjami, od ponad trzydziestu lat. Dlatego należy je dostosować do aktualnych realiów globalnej gospodarki i oczekiwań klientów. Reforma pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych.

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej
1. izby administracji skarbowej (16)
2. urzędy skarbowe (400)
3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi – 143).

Więcej informacji na temat KAS można przeczytać w materialne informacyjnym – kliknij, aby pobrać.

Skip to content