Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kreujemy, budujemy i umacniamy aktywne społeczeństwo obywatelskie w gminie Tuchów

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Tuchowskiej uzyskała dofinansowanie w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na projekt pn. „Kreujemy, budujemy i umacniamy aktywne społeczeństwo obywatelskie w gminie Tuchów”.

Realizacja projektu została zaplanowana na okres od kwietnia do grudnia 2017 roku.

W jego ramach przewidziano następujące działania podnoszące kompetencje i integrujące członków stowarzyszeń, fundacji oraz grup nieformalnych:
– konferencje i wyjazdy studyjne,
– cykl warsztatów poświęconych nabywaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inicjatyw społecznych,
– piknik promujący działalność organizacji pozarządowych z terenu gminy Tuchów,
– działania wspierające promowanie bezpieczeństwa nad wodą i na drodze oraz honorowego krwiodawstwa.

Wartość dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosi 82 375 zł, udział własny finansowany przez partnera (Dom Kultury w Tuchowie) wynosi 6 830 zł.

Projekt zakłada partnerstwo z Domem Kultury w Tuchowie polegające na współorganizacji dwóch konferencji, pikniku dla stowarzyszeń, a także wydania publikacji podsumowującej projekt.

Zarząd i koordynatorzy projektu: Magdalena Marszałek i Mariusz Ryś zapraszają do aktywnego włączenia się w realizację projektu. O szczegółach będą informować w najbliższym czasie.

Skip to content