Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kwietna łąka czy trawnik

Tuchowska kwietna łąka zyskała w ostatnim czasie rozgłos dzięki zaprezentowaniu jej w mediach regionalnych (Gazeta Krakowska, Kronika TVP3 Kraków). Była to dobra promocja miasta Tuchowa oraz samego przedsięwzięcia. Niedawno informowaliśmy o przyrodniczym aspekcie kwietnej łąki i jej roli w ochronie środowiska, a tym razem przybliżymy nieco kontekst ekonomiczny, obalający mit, że kwietna łąka to drogie przedsięwzięcie.

Poniżej przedstawiamy porównanie kosztów trawnika z kwietną łąką.

Przygotowanie terenu.
Pod kwietną łąkę wystarczy wykonać niwelację powierzchni, nie potrzeba nawozić ziemi z humusem, nie stosuje się żadnych nawozów. Kwietna łąka ma małe wymagania glebowe, na żyznej glebie rośliny intensywnie rosną, wytwarzają dużo zielonej masy i słabo kwitną, a my chcemy mieć dużo kwiatów.
Trawnik ma dużo większe wymagania glebowe i nawozowe, na mało żyznej glebie nie będą wręcz rosły niektóre gatunki traw, w tym główny składnik mieszanek trawnikowych- życica trwała.

Koszty nasion.
Gotowe mieszanki kwiatów do założenia kwietnej łąki wynoszą od 0,50zł do 1,00zł na metr kwadratowy, według zalecanej przez producenta ilości wysiewu. Po pierwszym roku doświadczenia widać, że normę wysiewu można zmniejszyć nawet o połowę, na naszej łące rośliny wyrosły za gęsto, przez co słabiej kwitną. Większe oszczędności może dać własny dobór nasion do mieszanki, ponad to takie podejście daje radość tworzenia. Możliwości świata kwiatów są wręcz nieograniczone, można dobierać rośliny w zależności o: nasłonecznienia, warunków glebowych, terminu kwitnienia, koloru kwiatów, itp.

Zabiegi pielęgnacyjne.
Kwietna łąka nie ma chwastów. Trawnik chwasty ma i trzeba je zwalczać, co kosztuje, czasami nie mało. Kwietną łąkę kosi się przeważnie jeden raz w sezonie, trawnik kilka razy w miesiącu. Jest to główna przewaga ekonomiczna kwietnej łąki nad trawnikiem. Uzasadnia to również popularność kwietnych łąk w dużych miastach, gdzie przy większych powierzchniach zielonych oszczędza się duże kwoty na koszeniu. No i oczywiście nie emituje się do środowiska hałasu i spalin, a względy estetyczne i przyrodnicze są nie do przecenienia.
Koszty mieszanki traw do założenia trawnika wynoszą około 0,30 zł na metr kwadratowy. Należy dodać jeszcze wartość kwietnej łąki jako pastwisko dla owadów i ptaków.

Mamy nadzieję, że powyższa analiza zachęci mieszkańców gminy Tuchów do zakładania kwietnych łąk w swoich ogrodach.

Opracowanie: Marian Zych