Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

LEADER + „Korzenie Przyszłości Pogórza”

Wniosek o dofinansowanie projektu „Korzenie Przyszłości Pogórza”
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – Pilotażowy Program LEADER + został wysoko oceniony przez Fundację Programów Pomocowych dla Rolnictwa i KS Ministerstwa Rolnictwa.
Na 162 wnioski otrzymał 7 pozycję w kraju w rankingu punktowym.
Na realizację projektu przyznano kwotę 666 140 zł.


Projekt realizowany będzie przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w skład którego wchodzą gminy: Tuchów, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice
i Szerzyny.
Projekt realizowany będzie od grudnia 2006 do czerwca 2008.
W ramach projektu realizowane będą zadania przyjęte w Programie Rozwoju Pogórza.
O realizacji projektu jego szczegółach oraz wydarzeniach będziemy informować na bieżąco na stronach www.tuchow.pl oraz stronach gmin pogórzańskich współrealizujących projekt.

Skip to content