Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Make a Connection – Przyłącz się”

Z dniem 3 września 2009 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłaszają rozpoczęcie IX edycji programu „Make a Connection – Przyłącz się”.

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 22 lat z terenu całej Polski i ma na celu wsparcie młodzieżowych projektów lokalnych, umożliwiając tym samym młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne oraz wszechstronny rozwój osobisty. Grupy młodzieżowe, których pomysły zostaną zaakceptowane, otrzymają dotacje w wysokości od 2000 do 4500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu wraz z budżetem, przygotowanych według wzoru.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieżowe (grupy nieformalne, samorządy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez młodzież itp.). Nadsyłane projekty powinny spełniać następujące warunki:
· Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 16 do 22 lat.
· Odbiorcami planowanych działań powinny być lokalne społeczności i ich członkowie, czyli mieszkańcy miejscowości, rówieśnicy, dzieci, sąsiedzi, etc.
· Proponowane działania powinny być samodzielnie zaplanowane i realizowane przez grupę, a nie kierowane przez dorosłych.
· Grupa może ubiegać się o dotację w wysokości od 2 000 do 4 500 złotych.
· Projekty nie mogą być związane z budową boisk piłkarskich.
· Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 lutego 2010, a kończyć nie później niż 31 sierpnia 2010 roku.
Termin nadsyłania projektów upływa 19 października 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży: Tel. (0 22) 826 10 16, e-mail: m.szczesniak@pcyf.org.pl

Skip to content