Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Małopolska wspiera doktorantów

W Małopolsce trwa program „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”. Do 4 listopada młodzi zdolni naukowcy mogą starać się o 3 tys. zł wsparcia.

Jest o co walczyć, bo stypendium przyznawane będzie na okres maksymalnie trzech lat. Począwszy od drugiego roku studiów doktoranckich do momentu ich ukończenia – od października do września z pominięciem lipca i sierpnia. Miesięczna kwota stypendium to 3 tys. zł, co dla doktoranta na polskiej uczelni jest zastrzykiem gotówki, którym nie można pogardzić.

Kto może starać się o pieniądze i jak w Małopolsce wykorzystuje się unijne dotacje na pomoc dla osób przedsiębiorczych, rozmawiamy z Rafałem Soleckim, dyrektorem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości odpowiedzialnego m.in. za wdrażanie II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. MCP jest również beneficjentem systemowym dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Skip to content