Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Małopolski pracodawca przyjazny rodzinie 2016

W obliczu zachodzących w społeczeństwie zmian demograficznych, niezwykle istotnym jest dostrzeganie przez pracodawców potrzeb pracowników, którzy poza rozwojem zawodowym, pragną także spełniać aspiracje związane z posiadaniem rodziny. Prorodzinna polityka zatrudnienia wpływa korzystnie na wykonywanie obowiązków zawodowych przez pracownika, ale także jako instrument kreowania wizerunku firmy przyczynia się do rozwoju całego przedsiębiorstwa.

„Małopolski pracodawca przyjazny rodzinie 2016” – konkurs na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym, organizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego to wyjście naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w szczególności jednak docenienie podejmowanych przez Państwa wysiłków na rzecz godzenia obowiązków zawodowych i rodzicielskich przez pracowników państwa firm. Wspólnie bowiem tworzymy w Małopolsce otoczenie przyjazne rodzinie.

Celem konkursu jest promocja małopolskich pracodawców, którzy wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosują również inne rozwiązanie mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/prywatny/non profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym. Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Małopolski pracodawca przyjazny rodzinie 2016”, a uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie odbędzie się w listopadzie 2016 r.

Termin złożenia formularza zgłoszeniowego upływa 15 października 2016 r.

Formularz należy złożyć w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32. Niezbędne informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.rops.krakow.pl oraz w regulaminie.

Do pobrania:
regulamin
formularz zgłoszeniowy

Skip to content