Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Animator pracy – projekt dla osób bezrobotnych

Szukasz pracy? Weź udział w projekcie Animator pracy! Zapraszamy osoby pozostające bez pracy z woj. małopolskiego do udziału w projekcie.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
– przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
– pośrednictwo pracy
– warsztaty grupowe (doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne lub psychologiczne)
– szkolenie zawodowe wg indywidualnych potrzeb (w tym stypendium szkoleniowe)
– 3-miesięczne płatne staże zawodowe
– zwrot kosztów dojazdu

Do udziału zapraszamy osoby, które:
1) pozostają bez pracy (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
2) zamieszkują powiat: myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimskim, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski lub dąbrowski
3) mają 30 lat i więcej
4) należą do co najmniej jednej z grup:
– osób powyżej 50 roku życia,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób o niskich kwalifikacjach,
– kobiet.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Informacje na temat zapisów i szczegóły projektu można uzyskać na stronie internetowej www.edu-it.com.pl w zakładce Projekty UE oraz w Biurze Projektu:
ul. Graniczna 8A, 33 – 100 Tarnów
tel. 14 692 49 77; 733 339 337
e-mail: animator.edu@gmail.com

Skip to content