Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło się do jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek policji o zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń na terenie poszczególnych gmin w celu opracowania mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W związku z tym, burmistrz Tuchowa wraz z komendantem policji w Tuchowie zapraszają mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zainteresowane tą problematyką na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2016 roku o godz.13.00 w Domu Kultury w Tuchowie.

Podczas spotkania zebrane zostaną opinie uczestników, które pozwolą zdiagnozować zagrożenia występujące na terenie gminy Tuchów.

Skip to content