Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wicemarszałek Województwa Roman Ciepiela w Tuchowie

20 czerwca w tuchowskim ratuszu gościł wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela. Tematem spotkania z Burmistrzem Tuchowa, radnymi, sołtysami i kierownikami referatów urzędu i jednostek organizacyjnych była Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Wicemarszałek Roman Ciepiela zasięgnął informacji na temat strategicznych celów rozwoju Tuchowa w kontekście rozwoju województwa. Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś przedstawił priorytetowe zadania, których realizacja jest ważna dla całego regionu:
– polepszenie warunków komunikacyjnych (budowa obwodnicy Tuchowa, modernizacja drogi 977, modernizacja linii kolejowej Tarnów-Krynica),
– rozwój gospodarczy (utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – wniosek Gminy Tuchów złożony do MRPO),
– polepszenie warunków życia mieszkańców i rozwój turystyki (zabezpieczenie przeciwpowodziowe, realizacja projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Tuchowie).

Są to bez wątpienia 3 bardzo ważne założenia zarówno w kontekście powstającej „Strategii Rozwoju Gminy Tuchów na lata 2011-2020”, jak i Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Poruszone zostały także problemy związane z regionem, jak np. budowa oddziału psychiatrycznego w Tarnowie, kultura w regionie i szanse związane z poszerzeniem jej oferty (szkoła muzyczna), dostęp do łączy szerokopasmowych w Tuchowie.

Oto krótka relacja fotograficzna ze spotkania.

Skip to content