Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Melaniusz – honorowe wyróżnienie za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów

Nie zawsze doceniamy wysiłek i zaangażowanie mieszkańców, instytucji czy organizacji w rozwój naszej gminy. Każdy kto podejmuje trud i wysiłek na rzecz dobra wspólnego, chciałby choćby w symboliczny sposób zostać wyróżniony.
Dlatego w dniu 30 sierpnia br. Rada Miejska w Tuchowie podjęła uchwałę w sprawie przyznania statuetki Melaniusz za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów. Dlaczego Melaniusz ?

O. Marcin Melaniusz – benedykt Tyniecki urodzony w Tuchowie, był synem Jana Małego (stąd Melaniusz z łac.) i Zofii, mieszczan tuchowskich. W roku 1616 otrzymał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł bakałarza filozofii i nauk wyzwolonych. Pragnąc przyczynić się do podniesienia poziomu umysłowego miasteczka, z którego pochodził, ufundował stypendium dla dwóch studentów z Tuchowa, pobierających nauki w Akademii Krakowskiej. Będąc proboszczem tuchowskim, szczególni ukochał chlubę Tuchowa – cudowny obraz Matki Najświętszej. W roku 1648 wydał w Krakowie książkę pt. „Wonność wdzięczna róży niebieskiej Panny Przenajświętszej w kościele tuchowskim”, która zawiera opis 226 cudów i łask.

To honorowe wyróżnienie będzie przyznawane osobom, instytucjom lub organizacjom, które przyczyniły się swoim działaniem, zarówno do rozwoju jak i rozsławiania naszej gminy na arenie krajowej i zagranicznej.

Skip to content