Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Melaniusze przyznane

W czwartek 25 stycznia br. w tuchowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne połączone z wręczeniem honorowych wyróżnień statuetką „Melaniusz”.

Uroczystość rozpoczął koncert uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie, którzy zaprezentowali umiejętności gry na różnorakich instrumentach perkusyjnych. Zgromadzona publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami.

Głównym punktem spotkania było uroczyste wręczenie statuetki „Melaniusza” – honorowego wyróżnienia, przyznawanego za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.

W tym roku kapituła przyznała 6 wyróżnień dla: Krystyny Baniowskiej-Stąsiek, Lidii Kubit, Jadwigi Salamon, Władysławy Stefańskiej, Macieja Nalepki (wyróżnienie odebrała siostra) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej.

Statuetki zasłużonym wręczył burmistrz Tuchowa Adam Drogoś wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Ryszardem Wroną i wiceburmistrzem Kazimierzem Kurczabem.

Serdecznie gratulujemy!

Krystyna Baniowska-Stąsiek
… za inicjatywę i organizację tuchowskich międzynarodowych plenerów malarskich „Sacrum” oraz pełnienie funkcji ich kuratora

Dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskała w 1969 r. Przez wiele lat była dyrektorką Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Swoje prace wystawiała na licznych indywidualnych i zbiorowych wystawach tarnowskich i ogólnopolskich. W roku 2002 zainicjowała w Tuchowie międzynarodowe plenery malarskie pod nazwą „Sacrum”, gdyż – jak uważa – wszystko, co nas otacza, zasługuje na to miano. Raz w roku, w okresie letnim odbywają się one w naszym mieście. Od pierwszego pleneru jest ich kuratorką, co za każdym razem wymaga wielomiesięcznych wcześniejszych uzgodnień i przygotowań. Do udziału w nich zaprasza uznanych artystów z wielu krajów (m.in. z Łotwy, Ukrainy, Czech, Azerbejdżanu, Słowacji, Austrii, Francji) oraz wielu miast w Polsce. Są to zazwyczaj absolwenci artystycznych uczelni; jednak kuratorka dba też, aby podczas plenerów młodzi artyści mogli pod okiem doświadczonych doskonalić swój warsztat. Finałem każdego pleneru jest wernisaż, który staje się znaczącym wydarzeniem kulturalnym w mieście. Dzięki tym plenerom w klasztorze oo. Redemptorystów zgromadzono wiele obrazów o tematyce religijnej. Stanowią okazałą i ciągle powiększającą się kolekcję, której wartość z każdym rokiem wzrasta. Kilka obrazów z tych plenerów zdobi ściany tuchowskiego ratusza. Wiele z tych dzieł przedstawiających tutejsze zabytki i krajobrazy sławi naszą okolicę w licznych domach w Polsce i poza nią. Krystyna Baniowska-Stąsiek jest postacią, która wpisała się w wakacyjny pejzaż Tuchowa; pojawi się także w obecnym roku, ponieważ – jak w latach poprzednich – zorganizuje tu kolejny – XIX już – plener malarski „Sacrum”.

Lidia Kubit
… za skuteczne dążenia do nawiązywania i zacieśniania różnorakich kontaktów między Tuchowem a niemieckim Illingen

Lidia Kubit, z domu Galas, jest rodowitą tuchowianką. Kontynuując rodzinne tradycje, była nauczycielką języka niemieckiego w tuchowskim liceum, mocno zaangażowaną we współpracę i organizację wymiany z uczniami z partnerskiego miasta Illingen w Niemczech. Przez uczniów swojej szkoły, a także niemiecką młodzież wspominana jest jako oddany i pełen pasji pedagog. Jest także tłumaczem przysięgłym z języka niemieckiego i w ten sposób pomaga wielu mieszkańcom, którzy liczą na profesjonalną usługę w tej dziedzinie. Dokonuje także przekładów różnych tekstów urzędowych władz miejskich obydwu zaprzyjaźnionych miejscowości. Teksty w jej tłumaczeniu bardzo często drukowane są w lokalnej prasie niemieckiej i polskiej. Od wielu lat społecznie działa na rzecz przełamywania wzajemnych uprzedzeń wśród Polaków i Niemców, czego najlepszym dowodem jest stała współpraca z Niemiecko-Polskim Kręgiem Przyjaciół, jak i aktywny udział w tworzeniu jego odpowiednika w Tuchowie. Współorganizuje i koordynuje wyjazdy tuchowian do bliźniaczego miasta, jak i przyjazdy tamtejszych mieszkańców do nas, służąc wiedzą translatorską, która jest bardzo wysoko oceniana. Przekazywanie wiedzy niemieckim przyjaciołom o naszym mieście i jego historii i teraźniejszości oraz postawa p. Lidii Kubit stawiają ją w rzędzie osób promujących Tuchów i nasz region. Bezinteresownie poświęca także czas na wszelkie działania podtrzymujące kontakty między obu miastami; wśród przykładów można wymienić tłumaczenie niemieckich bajek nadesłanych na literacki konkurs, organizowany przez Towarzystwo Miłośników Tuchowa, i korespondencji między zaprzyjaźnionymi chórami z obu miast czy też pomoc w nawiązaniu kontaktów między szkołami muzycznymi, a także indywidualnych relacji rodzinnych.

Jadwiga Salamon
… za krzewienie lokalnego patriotyzmu poprzez liczne publikacje i działalność społeczną na rzecz małej ojczyzny

Pochodzi z Karwodrzy. Od wielu lat mieszka w Tarnowie, pomimo tego pozostaje wierną lokalną patriotką, interesuje się przeszłością i teraźniejszością swojej rodzinnej wsi, o czym świadczy jej długoletnia działalność społeczna. Pracując jako pielęgniarka, zdobywała kolejne stopnie wszechstronnego wykształcenia, m.in. w Studium Nauczycielskim Średnich Szkół Medycznych w Warszawie, Instytucie Pedagogiki UJ w Krakowie, Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskała na UJ. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu pielęgniarstwa, podstaw etyki i filozofii m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Obecnie na emeryturze. Od 1993 roku pracuje społecznie w redakcji biuletynu sanktuaryjno-parafialnego „Chorągiew Maryi” przy parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie. Z wielkim oddaniem i odpowiedzialnością podejmuje zadania współtworzenia historii tej lokalnej gazety. Opublikowała tu około 70 artykułów, w większości dotyczących jej rodzinnej wsi. Była współorganizatorem spotkania redakcji gazet parafialnych z południowej Polski w Tuchowie. Jest autorką m.in. monografii rodzinnej wsi „Pozdrowienia z Karwodrzy” (2001), książki „Ukryci bohaterowie” (1993), a także współautorką wielu publikacji, w tym tomików wierszy („Mój Tarnów”, „Nasz Papież”). Od 1997 r. publikuje na łamach „Tuchowskich Wieści”, podejmując różnorodną tematykę (biografie osób zasłużonych dla Karwodrzy, Tuchowa, ziemi tarnowskiej, impresje z podróży po świecie). Nie ustaje w działaniach na rzecz krzewienia patriotyzmu lokalnego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, szerzenia kultury i etyki, potwierdzając, że autentyczny społecznik nie liczy godzin, a nawet… lat.

Władysława Stefańska
…za działalność społeczną na rzecz osób upośledzonych w myśl zasady: Swoją radość można znaleźć w radości innych – to jest właśnie tajemnica szczęścia.

Władysława Stefańska od 33 lat jest zaangażowana w pomoc drugiemu człowiekowi; od 2003 r. pełni funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych (kierunek socjologia) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odbyła też studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie organizacji i metod pomocy społecznej oraz w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony środowiska. Kiedy objęła funkcję dyrektora DPS w Karwodrzy, poświęciła się pracy na rzecz osób upośledzonych. W swojej działalności wprowadzała nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej nie tylko w gminie Tuchów. W 2005 r. utworzyła Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń”, a następnie prowadzone przez to Stowarzyszenie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Obecnie objętych jest nimi 30 osób z różnymi defektami zdrowotnymi. W 2007 r. doprowadziła do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Karwodrzy (działającego przy DPS). Stanowi on ośrodek dziennego wsparcia dla 30 niepełnosprawnych osób, stanowi też oparcie dla rodzin borykających się z problemami zdrowotnymi. Udział w nich ma duży wpływ na poprawę ich funkcjonowania w społecznej przestrzeni. Obecnie w DPS w Karwodrzy przebywa 80 niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie kobiet; zespół kierowany przez p. Władysławę Stefańską zapewnia im poczucie domowego bezpieczeństwa, którego nie mogą zapewnić ich rodziny.
Od 22 lat organizuje rokrocznie Małopolskie Przeglądy Zespołów Kolędniczych Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej im. Stanisława Kurczaba, które weszły na stałe do kalendarza imprez kulturalnych powiatu tarnowskiego. To wielkie wydarzenie dla pensjonariuszy DPS-ów przyczynia się do poprawy ich samopoczucia, daje im pozytywną energię, wywołuje ich radość i wzruszenie. Organizatorka współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie, Powiatowym Centrum Opieki Społecznej, Urzędem Gminy w Tuchowie, klasztorem oo. Redemptorystów, Domem Kultury w Tuchowie, gdzie odbywają się te przeglądy.
Jako dyrektorka DPS w Karwodrzy zabiegała o różne dotacje, w tym także unijne. Za jedną z nich została wybudowana ekowiata, będąca miejscem corocznych spotkań integracyjnych, zajęć dla wolontariatu. Jej starania przyczyniły się do pozytywnego zakończenia rokowań związanych z wykupem od właścicieli przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego, przy udziale finansowym gminy Tuchów, całego pięknego zespołu dworsko-pałacowego, wpisanego do rejestru zabytków.

Maciej Nalepka
… za wybitne osiągnięcia sportowe, a tym samym promocję rodzinnego miasta w kraju i za granicą

Rodowity tuchowianin. Od najmłodszych lat związany ze sportem, wielokrotny reprezentant Polski w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych oraz wielokrotny mistrz Polski we wszystkich kategoriach (singiel, debel i drużynowo). Jest wielokrotnym medalistą turniejów międzynarodowych, zaliczanych do rankingu światowego: brązowy medalista mistrzostw Europy we włoskim Lignano (2013) i duńskim Vejle (2015), srebrny medalista mistrzostw świata w Pekinie (2014). 1 stycznia 2016 r. zakwalifikował się do Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro – jako pierwszy tuchowianin w historii. Jest zrzeszony w Klubie IKS „Jezioro” Tarnobrzeg, dla którego zdobył już łącznie kilkadziesiąt medali, z czego ponad 20 na mistrzostwach Polski. Pod koniec 2017 r. brał udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, gdzie wywalczył 2 złote medale i okazał się bezkonkurencyjny w grze pojedynczej i deblowej – tym samym zdobył dwa tytuły mistrza Polski. Jest więc Maciej Nalepka mistrzem na światowym poziomie w swojej dziedzinie, docenionym w Polsce i na świecie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Tuchowskiej
… za 70-letnią działalność na rzecz społeczności lokalnej, a zwłaszcza na pracę z młodzieżą w myśl hasła: Wstępując do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej, nawet się nie zorientujesz, kiedy niesienie pomocy innym stanie się twoją pasją

Założona w 1948 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Tuchowskiej obchodzi w bieżącym roku jubileusz 70-lecia. Obecnie zrzesza 96 czynnych członków (w tym 7 honorowych seniorów, wśród których jest jeden z założycieli jednostki) i 40 młodych w wieku do 18 lat, którzy w większości są synami i wnukami założycieli, czyli kontynuują tradycje rodzinne. Wśród druhów jest 30 specjalistycznie wyszkolonych ratowników. Realizuje zadania związane z ochroną pożarniczą, co jest jej zadaniem statutowym, jak staranie o sprzęt, pojazdy, remizę. Bierze udział w akcjach ratowniczych związanych ze zdarzeniami drogowymi, pożarami, pomaga likwidować skutki różnego rodzaju kataklizmów, w tym szczególnie powodzi. Jest jednak także łącznikiem dla lokalnej społeczności. Kiedy po długich staraniach i pracy wielu druhów zbudowano siedzibę – remizę, jej część, mimo własnych potrzeb, strażacy przekazali na cele szkolne: szkołę podstawową i przedszkole, bo była to sprawa istotna dla całej społeczności wiejskiej. Strażacy angażują się także w działalność kulturalno-sportową i charytatywną. Szczególny nacisk kładą na pracę z młodzieżą, zarówno na typowe strażackie szkolenie sprawnościowe, jak i tworzenie pozytywnych postaw. Dowodem na to niech będą zawody sportowo-pożarnicze w gminie i rejonie, których zwycięzcami są bardzo często właśnie młodzi strażacy z Dąbrówki. Od czterech lat jednostka współorganizuje ogólnopolską akcję honorowego krwiodawstwa „Ognisty strażak – gorąca krew”. Potrafili zmobilizować ok. 300 dawców i zebrać ok. 50 litrów krwi. Chcąc utrzymać wysoką sprawność, jednostka samodzielnie stara się pozyskiwać zewnętrznych sponsorów na pokrycie kosztów funkcjonowania, jak również innych wydatków. W 2017 roku sami zaprojektowali i zrealizowali największe do tej pory przedsięwzięcie, którym jest projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą: „Kreujemy, budujemy i umacniamy aktywne społeczeństwo obywatelskie w gminie Tuchów”. Przedsięwzięcie to – jak sami strażacy mówią – było całkiem nowym doświadczeniem w ich działalności, do którego realizacji przystąpili jak do kolejnego wyzwania, kierując się hasłem: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Skip to content