Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Melaniusze przyznane!

W czwartek 31 stycznia br. w tuchowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne połączone z wręczeniem honorowych wyróżnień statuetką „Melaniusz”.

Tegoroczna uroczystość była okazją do zaprezentowania potencjału grup i stowarzyszeń działających w gminie Tuchów. W sali widowiskowej Domu Kultury zaprezentowali się:
– Klub Kreatywnych Kobiet z Karwodrzy oraz Stowarzyszenie Miłośników Karwodrzy.
– Stowarzyszenie Aktywni Lubaszowianie
– Koło Gospodyń Wiejskich z Siedlisk
– Stowarzyszenie Nasza Dąbrówka Tuchowska
– Stowarzyszenie „Róbmy swoje” z Łowczowa
– Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Moje Siedlisko” z Siedlisk.

Głównym punktem spotkania było uroczyste wręczenie statuetki „Melaniusza” – honorowego wyróżnienia, przyznawanego za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.

W tym roku kapituła przyznała 3 wyróżnienia dla: Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie, Ryszarda Wrony i Andrzeja Jagody. Serdecznie gratulujemy!

Statuetki zasłużonym wręczyła burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Obrzutem i wiceburmistrzem Wiktorem Chrzanowski.

Fot. Wojciech Kras

… za działalność dobroczynną w Tuchowie i okolicy
Zgromadzenie Sióstr św. Józefa – obecne jest w naszym mieście od 30 lat; prowadzi tu Niepubliczne Przedszkole oraz Dom Pogodnej Jesieni, wspierane przez założoną z inicjatywy jednej z sióstr Fundację Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Zatrudnienie znalazło w nich 40 osób świeckich, w większości z miasta i gminy Tuchów. Zgromadzenie Sióstr św. Józefa podejmuje następujące działania:
• edukacja i wychowanie,
• krzewienie idei wolontariatu młodzieżowego i senioralnego,
• integrację i aktywizację seniorów ze środowiska lokalnego,
• promocję miasta i gminy Tuchów,
• promocję zdrowia i międzypokoleniowych form wypoczynku,
• organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze otwartym,
• pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym w środowisku lokalnym,
• współpraca i wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń w tuchowskim środowisku.
Realizacja ww. zadań odbywa się poprzez:
• integracyjne spotkania przedszkolaków z seniorami;
• szkolenia, formację i bezpośrednie zaangażowanie wolontariuszy w rozmaite formy działalności Fundacji – od 2011 roku Kartę wolontariusza posiada 200 uczniów ze szkół w: Karwodrzy, Buchcicach, Jodłówce Tuchowskiej, Pleśnej i Tuchowie;
• realizowane od czterech lat zadanie publiczne, współfinansowane przez gminę Tuchów – „Aktywizacja seniorów z wolontariatem młodzieżowym”, w którym bierze udział kilkadziesiąt osób; celem każdego zadania jest poznanie naszej małej ojczyzny; organizowane są również otwarte spotkania seniorów ze specjalistami, takimi jak: psycholog, terapeuta, dietetyk, rehabilitant;
• Dom Pogodnej Jesieni jest otwartą sceną dla młodych twórców, czyli: przedszkolaków z tutejszego przedszkola, uczniów ze szkół w Bistuszowej, Pleśnej, Skrzyszowie, Tuchowie oraz młodzieży z Kielanowic;
• Dom Pogodnej Jesieni od kilku lat jest nazywany małym centrum kulturalnym prawobrzeżnej części Tuchowa, a to za sprawą cyklu Spotkań z Gościem Miesiąca. W każdym z nich bierze udział 50 – 80 osób z Tuchowa i bliższych lub dalszych okolic. Dotychczas odbyło się ok. 60 spotkań, których gośćmi byli m.in. laureaci wyróżnienia „Melaniusz”, co zapewniało promocję ludzi i historii Tuchowa;
• kilkuletnią tradycję ma październikowy różaniec na dróżkach przy bazylice, w którym uczestniczy ponad 70 osób, w tym dzieci ze świetlicy „Kubusie” i wolontariusze z WSD w Tuchowie;
• po raz czwarty w ubiegłym roku odbyło się „Kolędowanie z… barszczykiem”, na które przybywa ok. 100 osób, w tym ok. 40 ze środowiska tuchowskiego;
• największa imprezą integracyjną są tematyczne Międzypokoleniowe Pikniki Czerwcowe, promujące zdrowy tryb życia, w których uczestniczy nawet 500 osób;
• w Domu Pogodnej Jesieni ostatni etap życia spędziła tarnowska malarka Joanna Srebro-Drobiecka, której dorobek artystyczny upowszechnia Zgromadzenie Sióstr św. Józefa – wydało album i zorganizowało wystawy w Bibliotece Publicznej w Tuchowie i na dziedzińcu tuchowskiej bazyliki;
• na temat powyższych działań regularnie ukazują się publikacje, głównie w prasie lokalnej.
Zarówno wolontariusze, jak i seniorzy ze środowiska lokalnego działają całkowicie bezpłatnie.

… za dążenie do likwidacji zaniedbań tożsamości historycznej lokalnego społeczeństwa poprzez: szerzenie wiedzy o historii lokalnej, zbieranie pamiątek, zainicjowanie starań o ich zabezpieczanie i doprowadzenie do powstania Muzeum Miejskiego w Tuchowie, dbałość o dziedzictwo kulturowe i przekazywanie wiedzy o nim w tuchowskiej społeczności oraz w ośmiu europejskich miastach bliźniaczych
Pan Ryszard Wrona – od ponad 20 lat związany z samorządem gminnym – od 1998 roku jako radny Rady Miejskiej w Tuchowie, a od 2002 roku jako jej przewodniczący. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, co pozwoliło mu podjąć pracę rehabilitanta w Centrum Zdrowia w Tuchowie (1997 – 2000), a następnie pracę nauczyciela wychowania fizycznego w tutejszej Szkole Podstawowej. Od wielu lat pasjonuje się historią Polski, w tym historią lokalną, co przełożyło się na wiele inicjatyw, które podejmował i realizował jako samorządowiec. Praca w początkowej fazie tworzenia samorządu umożliwiła mu odbudowę po wielu latach zaniedbań tożsamości historycznej lokalnej społeczności. Był pomysłodawcą odtworzenia insygniów i symboli władz miasta i gminy, tj. łańcuchów dla burmistrza jako władzy wykonawczej oraz przewodniczącego rady gminy jako władzy ustawodawczej; także symbolicznego klucza do bram miasta. Dzięki zamiłowaniu do historii zgromadził wiele pamiątek związanych z tuchowską ziemią, co pozwoliło na utworzenie kącika historycznego w sali posiedzeń rady. Z jego inicjatywy sporządzono kopię aktu lokacyjnego Tuchowa nadanego przez króla Kazimierza Wielkiego w 1340 roku oraz poczet włodarzy miasta od początków jego istnienia. Był pomysłodawcą i inicjatorem powstania Muzeum Miejskiego w Tuchowie (2013). Z wielką pasją i zaangażowaniem zabiegał o eksponaty dla tej placówki. Popierał wydawnictwa historyczne mające na celu zachowanie pamięci o przodkach. Jest współautorem książek „Ochotnicza Straż Pożarna”, „Tuchów dawniej i dzisiaj”. W 2010 roku włączył się aktywnie w organizację obchodów 700. rocznicy urodzin króla Kazimierza Wielkiego oraz 670. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu (tablica pamiątkowa poświęcona Kazimierzowi Wielkiemu, organizacja sympozjum historycznego z udziałem oo. benedyktynów z Tyńca, okolicznościowe imprezy, wydawnictwa). Dbałość o dziedzictwo kulturowe to także zabiegi laureata o remont zabytkowego budynku „Sokoła”, zwieńczone sukcesem w roku 2017. To także upamiętnianie w nazwach obiektów miejskich znanych tuchowian (np. skwery Melaniusza, Rodziny Ulatowskich, plac Benedyktyński, most Stylińskiego). Jako opiekun Młodzieżowej Rady Gminy corocznie organizował z nią sprzątanie grobów z I wojny światowej. Zadbał, aby młodzi radni przejęli i prezentowali sztandar Batalionu „Barbara” Armii Krajowej. Jako pedagog kładzie nacisk na wychowanie patriotyczne młodzieży, prowadząc prelekcje w muzeum. Będąc współorganizatorem współpracy międzynarodowej z naszymi miastami partnerskimi, prowadził działania na rzecz edukacji kulturowej i historycznej oraz promował dziedzictwo kulturowe Tuchowa, Małopolski i Polski w ośmiu miastach bliźniaczych z krajów europejskich.

… za szczególne osiągnięcia w dziedzinie propagowania i rozwoju kultury połączone z działaniem na rzecz promocji Tuchowa w Polsce i za granicą
Pan Andrzej Jagoda – muzyk, poeta, reżyser, animator kultury debiutował w 1974 roku. Przez przeszło 40 lat oddaje się pasji, którą jest tworzenie wydarzeń kulturalnych. Występował w jedenastu kabaretach i innych zespołach artystycznych w Tarnowie, Tuchowie i innych miejscowościach. Niektóre z nich sam zakładał, np. kabarety „Klocek” i „Łolaboga”, zespoły „Vega”, „Relax” oraz najdłużej działający – bo 15 lat – „Ambaras”. Przy M-GOK w Tuchowie założył pierwszą grupę estradową – „Kan-B” – wykonującą autorskie ballady i poezję śpiewaną – repertuar, który laureat wykonuje do dzisiaj i dzięki któremu stał się rozpoznawalnym artystą tego gatunku w kraju i za granicą. Uczestniczył w różnych przedsięwzięciach kulturalnych wojewódzkich i ogólnopolskich. Brał udział w wielkim widowisku wystawionym przez tarnowski Teatr im. L. Solskiego pt. „Pejzaże polskie”. Jest laureatem ogólnokrajowych konkursów i festiwali, m.in. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki, Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej (wystąpił na koncercie galowym w Zielonej Górze), kilkakrotny laureat Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezji śpiewanej, dwukrotnie wyróżniony w Centralnych Eliminacjach Turnieju Poezji Śpiewanej w Gdańsku. Za osiągnięcia w tej dziedzinie otrzymał Srebrną Odznakę Recytatora. Występował w radiu na antenie regionalnej i ogólnopolskiej. Poezja śpiewana to szczególnie bliski mu gatunek artystyczny. Komponuje muzykę do tekstów własnych i innych poetów: Mieczysława Jastruna, Leopolda Staffa, ks. Jana Twardowskiego, Andrzeja Grabowskiego (jest twórcą ok. 30 utworów). Podczas Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej corocznie prezentuje nowe utwory, ponadto promuje nasze miasto. Jego drugą pasją jest teatr. Jest autorem scenariuszy widowisk ( Ku tej, co nie zginęła”, „Wy, pełne życia mogiły”, „Ongiś na tuchowskim rynku”), adaptacji scenicznych, pokazywanych przez młodzieżowe grupy teatralne, reżyseruje spektakle, wystawia programy poetycko-muzyczne z okazji świąt, rocznic i okolicznościowych wydarzeń (udokumentowanych ponad 40 różnego rodzaju artystycznych prezentacji). W ostatnich latach przy Domu Kultury w Tuchowie działa teatr „Fabuła”; raz w roku prezentuje premierę: „Ignorancja” (2014), „Kretyński mur” (2015), „Tuchowski wieczór kabaretowy” (2016), „Ifigenia w Aulidzie” (2017), „Uczone białogłowy” (2018). To nie wszystkie formy działalności Andrzeja Jagody. Był dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka kultury w Tuchowie, spikerem na stadionie „Tuchovii”, redaktorem tuchowskiego radia działającego na rynku w każdy wtorek, konferansjerem na uroczystościach i imprezach, współredaktorem „Gazety Tuchowskiej”, obecnie jest członkiem redakcji „Kuriera Tuchowskiego”, współpracuje od ponad 20 lat z „Tuchowskimi Wieściami”, gdzie jest autorem kroniki wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych artykułów. Za swoją działalność otrzymał wiele podziękowań i wyróżnień. Jedno z nich – od burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie zawiera słowa, trafnie oceniające działalność laureata: „Śpiewem, graniem, malowaniem sławi to miejsce, jego urok i piękno, współtworzy jego historię, uczy i wychowuje. Za pracę, za ten trud, za oddanie tuchowskiej ziemi – po stokroć dziękujemy”.

Skip to content