Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Melaniusze” wręczone

Uroczyste wręczenie „Melaniusza” honorowego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów nastąpiło 18 października 2006 w Domu Kultury w Tuchowie. Fotorelacja z uroczystości

Wyróżnienie i statuetkę otrzymali:

Stanisława Burza
za twórczy wkład w rozwój samorządu gminnego oraz bezinteresowne zaangażowanie w sprawy społeczne.

Agnieszka Kowalik
za działalność edukacyjną i wychowawczą oraz krzewienie kultury muzycznej wśród młodego pokolenia.

O. Stanisław Gruszka
za działalność pisarską i popularyzatorską oraz dbałość o zachowanie Kultury materialnej i duchowej regionu.

Józef Kozioł
za książki i publikacje o Tuchowie i okolicach, popularyzowanie historii regionu oraz piękna ojczystej mowy.

Marian Kras
za lata pracy edukacyjnej, trud wychowania wielu pokoleń młodzieży oraz zaangażowanie w działalność społeczną.

Jan Piotrowski
za niesienie pomocy potrzebującym, ratowanie życia i zdrowia, bezinteresowność oraz życzliwość w służbie ludziom.

Eugeniusz Pyciński
za trud nauczania i wychowania wielu pokoleń oraz niezmordowane niesienie „ kaganka oświaty”.

Marek Srebro
za wieloletnią pracę edukacyjną i wychowawczą oraz mistrzostwo w kształtowaniu talentów sportowych.

Michał Wojtkiewicz
za tworzenie zrębów samorządu gminnego i powiatowego oraz ciągłą dbałość o rozwój Tuchowa i całego regionu.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
za troskę i oddanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz poświęcenie się dla ludzi szczególnie potrzebujących pomocy.

Redakcja gazety TUCHOWSKIE WIEŚCI
za wieloletnią obecność na rynku prasowym oraz promowanie walorów ziemi Tuchowskiej.

Sanktuaryjny Chór Mieszany
za twórczy wkład w promocję Tuchowa w kraju i zagranicą oraz mistrzowskie prezentowanie muzyki chóralnej.

Sanktuaryjna Orkiestra Dęta
za kunszt i aktywność w życiu kulturalnym gminy oraz uświetnianie uroczystości religijnych i patriotycznych.

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Sp. J. „Sajdak”
za dbałość o jakość i smak kiełbasy tuchowskiej oraz podtrzymywanie rodzinnych tradycji masarskich.

Zakład Produkcji Znaków Drogowych „WIMED”
za sukces gospodarczy, dbałość o rozwój firmy i jakość produkcji oraz promocję Tuchowa w kraju i zagranicą.

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MBM”
za dynamiczny rozwój firmy oraz umiejętność korzystania z funduszy unijnych dla przedsiębiorstw.

Skip to content