Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Melaniusze” wręczone

W ostatnim dniu stycznia odbyło się spotkanie noworoczne połączone z galą wręczenia statuetek „Melaniusza”. W tym roku kapituła przyznała 5 wyróżnień dla: Krzysztofa Jasińskiego, Grzegorza Stanisławczyka, Friedricha Schustera, Artura Gądka oraz Biblioteki Publicznej w Tuchowie.


fot. Ryszard Flądro

Krzysztof Jasiński … za aktywną pracę społeczną na rzecz mieszkańców gminy oraz promocję Tuchowa poprzez liczne publikacje.
Mieszkaniec Zabłędzy, zawodowo od 30 lat związany z koleją, pracuje na stanowisku mistrza ds. eksploatacji taboru kolejowego. Aktywny społecznie zarówno w swojej wsi, jak i w gminie. Brał udział w pracach komitetów telefonizacji, budowy wodociągów, gazyfikacji, rozbudowy dróg wiejskich, rozbudowy szkoły w Zabłędzy. Jeden z inicjatorów nadania szkole imienia Jana Pawła II i ofiarodawca wielu pamiątek do sali jej patrona, inicjator wielu przedsięwzięć kulturalnych, np. festynu wsi Zabłędza, plakatowego kalendarza dla mieszkańców tej wsi; twórca i redaktor czasopisma „Nasza Wieś Zabłędza”, autor wielu publikacji o tej wsi w prasie lokalnej i regionalnej, „Kamieniach milowych”. Wydawca, od piętnastu lat, lokalnego rozkładu jazdy dla mieszkańców gminy, co jest ewenementem w Polsce. Podjął skuteczne starania o postój pociągu „Dunajec” na stacji Tuchów. Organizował przejazdy pociągami specjalnymi w czasie wizyt papieskich oraz pociągami retro, w tym z okazji jubileuszu 670-lecia Tuchowa. Przekazał wiele eksponatów z dziedziny kolejnictwa do tworzonego tuchowskiego muzeum. Ponadto publikuje w czasopismach branżowych i „Szkicach Tarnowskich”.

Grzegorz Stanisławczyk … za długoletnią pracę na rzecz mieszkańców Tuchowa i gminy w zakresie obsługi prawnej oraz w dziedzinie kultury.
Prawnik z wykształcenia (1975 – aplikacja sędziowska; 1978 – radca prawny). Znany w Tuchowie i gminie z różnych form działalności społecznej: w latach 1987–1993 był radnym, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Tuchowie. Główna domena jego działalności to opieka społeczna; prowadzi tu pełną obsługę prawną ludzi nieznających przepisów prawa, niemających środków na opłacenie prawników – oprócz porad prawnych sporządza dla nich różnego rodzaju pisma procesowe. Bierze udział w akcjach charytatywnych, jak zbiórki na Caritas, na odnowę zabytkowego cmentarza, pomoc powodzianom. Jest członkiem stałym rady parafialnej przy parafii św. Jakuba; był także jej przewodniczącym. Jest członkiem założycielem i autorem statutu Klubu Inteligencji Katolickiej w Tuchowie. Przez jedną kadencję pełnił funkcję prezesa tuchowskiej Akcji Katolickiej. Jest członkiem założycielem i autorem statutu Towarzystwa Miłośników Tuchowa i członkiem jego zarządu od początku istnienia Towarzystwa (1992 r.). Od 1994 roku pełni funkcję redaktora naczelnego „Tuchowskich Wieści”, wydawanego przez TMT i uhonorowanego statuetką Melaniusza za rzetelne dokumentowanie życia miasta i gminy, co jest w dużej mierze jego zasługą. Jest autorem wielu publikacji w tym czasopiśmie oraz w obydwu tomach „Kamieni milowych”. Jest współorganizatorem (wspólnie z małżonką) corocznej tuchowskiej Majówki dla Matki.

Biblioteka Publiczna w Tuchowie … za różnorodne formy działalności mające na celu upowszechnienie książki i czytania wśród mieszkańców Tuchowa i gminy w ciągu stuletniej działalności.
Biblioteka Publiczna w Tuchowie powstała w 1911 roku i odtąd prowadzi nieprzerwaną (w czasie wojny utajnioną) działalność. W ciągu wieku funkcję bibliotekarzy pełniło wielu pracujących ofiarnie ludzi: Adolf Wojtanowski, Maria Chmielowska, Leopold Kluger, Władysław Rudnicki, Gabriela Dobrowolska, Zofia Nicpoń i – obecnie – Bożena Wrona. Wielokrotnie zmieniała się jej siedziba. Ostatnie lata działalności to wiele nowych pomysłów poszerzających ofertę nowoczesnej biblioteki: książka mówiona, Tuchowski Maraton Głośnego Czytania, spotkania z literatami i dziennikarzami, otwarcie Małej Galerii „Przedstawmy się” prezentującej młodych twórców z Tuchowa i okolic, kiermasze książek, konkursy, prelekcje oraz szkolenia dla seniorów i maturzystów. Obecnie biblioteka to także nowatorskie rozwiązania: dostęp do Internetu, biblioteki cyfrowe, dokumentacja różnych form społecznego życia naszej miejscowości.

Friedrich Schuster … za doprowadzenie do odnowienia cmentarzy z I wojny światowej w gminie oraz wzorową partnerską współpracę miasta Pettenbach z Tuchowem.
Pułkownik rezerwy, przewodniczący Oddziału Górnej Austrii Austriackiego Czarnego Krzyża – organizacji mającej pod opieką żołnierskie mogiły z czasów I i II wojny światowej, burmistrz Pettenbach od 1996 r. Przy jego zaangażowaniu i wsparciu finansowemu z Czarnego Krzyża zostały odnowione trzy cmentarze: dwa w Tuchowie i jeden w Siedliskach, wszystkie zaś zostały szczegółowo zinwentaryzowane. Był inicjatorem i współorganizatorem kilku uroczystości ku czci poległych z udziałem orkiestr z Górnej Austrii. Współpracę z Tuchowem w tym zakresie przedstawia na konferencjach Czarnego Krzyża jako wzorcową. Poprzez swoje działania wielokrotnie dawał dowód dbałości o historyczną prawdę i pamięć, wskazywał na rolę i wagę pokoju europejskiego i światowego. Jako działacz Czarnego Krzyża i burmistrz partnerskiego Pettenbach wielokrotnie bywał w Tuchowie, osobiście organizował pobyty przedstawicieli naszego miasta. Zrealizował wiele projektów partnerskiej współpracy w dziedzinach kultury, edukacji, sportu i turystyki. Organizował kampanie promocyjne Tuchowa i zachęcał do odwiedzania naszej gminy. Jest swego rodzaju ambasadorem Tuchowa w Austrii, często podkreśla, że jego drugą ojczyzną z wyboru jest Polska i Tuchów. I nie są to tylko słowa.

Artur Gądek … za poszerzenie oferty leczniczej dla mieszkańców tuchowskiej gminy poprzez inicjatywę uruchomienia chirurgii jednego dnia.
Tuchowianin, tu ukończył liceum, później studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dzięki wysokiej średniej ocen został asystentem w Klinice Ortopedii CM UJ. Uzyskał pierwszy i drugi stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządów ruchu, uzyskał doktorat. Jest wysokiej klasy specjalistą w tej dziedzinie. Nie zerwał związków z Tuchowem. Dowodem tego jest jego udział w uruchomieniu oddziału chirurgii jednego dnia w tuchowskim szpitalu. Prace nad jego organizacją i wyposażeniem sali operacyjnej trwały cały 2010 rok, w związku z tym co tydzień przyjeżdżał z Krakowa. W dużej mierze dzięki jego staraniom powstała sala operacyjna wyposażona według najnowszych standardów, nie odbiega od najlepszych w Polsce. W ciągu ubiegłego roku wielu tuchowian skorzystało już ze specjalistycznych zabiegów.

Oto relacja fotograficzna Ryszarda Flądro z gali.

Skip to content