Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Upowszechnianie sportu – ogłoszenie

Burmistrz Tuchowa ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tuchów w 2012 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zadania określone w konkursie powinny być realizowane w szczególności poprzez:
a) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów lub imprez sportowo – rekreacyjnych,
c) udostępnianie dla mieszkańców bazy sportowo – rekreacyjnej
d) szkolenie dzieci, młodzieży i udział w zawodach sportowo – rekreacyjnych
e) prowadzenie sekcji i szkoleń sportowo – rekreacyjnych oraz stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zarządzeniu tutaj.

Skip to content