Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Melaniusze wręczone

3 lutego w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie zostały wręczone wyróżnienia „Melaniusza”. Zapraszamy do oglądania fotorelacji, poniższego filmu z uroczystości oraz na stronę dotyczącą nagrody.

Wyróżnieni zostali:
Jan Gładysz … za krzewienie kultury muzycznej, wybitny udział w życiu kulturalnym Tuchowa oraz promocję miasta w Polsce i świecie.

Kazimierz Karwat … za wzbogacanie artystycznego dorobku tuchowskich twórców, pracę z młodzieżą nad kształtowaniem poczucia piękna oraz działalność na rzecz lokalnego środowiska.

Franciszek Turaj … za pracę społeczną na rzecz lokalnego środowiska oraz działalność edukacyjną i wychowawczą.

Józef Rogal … za ponad 50 lat grania, kiedyś w klasztornej, obecnie Sanktuaryjnej Orkiestrze Dętej oraz działalność edukacyjną i wychowawczą.

Leszek Borgula … za stworzenie nowoczesnej firmy, sukces gospodarczy oraz działalność charytatywną.

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela OO. Redemptoryści w Tuchowie … za szerzenie kultu Matki Boskiej Tuchowskiej, a przez to promocję miasta, kształtowanie duchowości wiernych oraz udział w życiu kulturalnym i społecznym miasta i gminy.

Zespół „Pokolenia” … za wieloletnią służbę tuchowskiej kulturze muzycznej oraz promocję miasta w Polsce i świecie.

Towarzystwo Miłośników Tuchowa … za różnorodne formy działalności, kultywowanie wiedzy o przeszłości, uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego oraz inicjatywy kulturalne i społeczne dla małej ojczyzny.

Skip to content