Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Międzynarodowa konferencja na temat europejskiej współpracy

XVI Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie było połączone z gminnymi dożynkami. To wydarzenie poprzedziła konferencja zorganizowana 22 sierpnia w sali widowiskowej Domu Kultury.

Tematem konferencji było podsumowanie dotychczasowych piętnastu międzynarodowych spotkań w Tuchowie, a równocześnie omówienie propozycji projektowych i programowych dalszej współpracy pomiędzy miastami.
Konferencję poprowadził burmistrz Tuchowa Adam Drogoś. W swoim wystąpieniu podsumował dotychczasową współpracę miast partnerskich oraz odniósł się do przyszłości, inicjując tym samym debatę programową na przyszłe lata.

Powiedział m.in. – Nasze miasto i wasze miasta są inne niż 15 lat temu, dzięki wielkim infrastrukturalnym i gospodarczym projektom, jak również dzięki tym małym projektom międzynarodowych spotkań obywateli Europy. Z perspektywy tego czasu możemy śmiało powiedzieć, że my tu wszyscy zgromadzeni mamy swój udział i ogromy wkład w budowę Europy rozwoju, bezpieczeństwa i pokoju. Jeden z wybitnych ekumenistów – Fridrich Maks Műller powiedział: „Kto zna jedną religię nie zna żadnej”. To głęboka myśl empiryczna, czyli poznajemy i doświadczamy. Za tą myślą można by wywodzić dalsze: kto zna jedną kulturę nie zna żadnej, kto zna jeden naród nie zna żadnego. Dlatego tak ważnym jest we współpracy europejskiej poznawanie i doświadczanie siebie nawzajem. Bo to są fundamenty integracji, tolerancji, szacunku i godności. Aby to wszystko móc osiągnąć powinniśmy Europę rozumieć, jako wspólne dobro narodów zachowujących swoją tożsamość narodową, historię i kulturę, a równocześnie otwartą na postęp, rozwój i nowe cywilizacyjne wyzwania. Jestem przekonany, że w nadchodzącej nowej perspektywie Unii Europejskiej nasza współpraca będzie jeszcze bardziej kreatywna, bogatsza i horyzontalna, a my wspólnie wnosić będziemy do niej znaczący wkład współpracy opartej na przyjaźni pomiędzy mieszkańcami naszych miast.

Po wystąpieniu burmistrza Tuchowa głos zabrali: burmistrz miasta Martfu – Dr Antal Papp, starosta miasta Mikulow – Rastislaw Kostial, primator miasta Detvy – Jan Sufliarski, burmistrz miasta Baraniwka – Anatol Duszko, zastępca burmistrza miasta Illingen – Gerhard Meiser, viceprimar miasta Tautii Magheraus – Dumitr Marinescu, prezes Kręgu Przyjaźni Niemiecko-Polskiej Miszel Stoll.

Wszyscy podkreślali wagę dotychczasowej współpracy, jej wpływ na promocję miast, korzyści płynące z wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami kultury, szkołami czy stowarzyszeniami. Wskazywali na dobre praktyki w dotychczasowej współpracy, na wiele zrealizowanych wspólnie projektów w ostatnich latach. Burmistrzowie miast partnerskich Tuchowa zadeklarowali chęć dalszej współpracy, natomiast określenie jej wymiarów, programów i projektów zlecą osobom koordynującym współpracę międzynarodową w swoich miastach.
Po wystąpieniach burmistrzów przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona w multimedialnej prezentacji przedstawił szczegółowo dotychczasowe, zrealizowane wspólnie projekty.
Na zakończenie konferencji Rafał Stec właściciel winnicy z Tuchowa przedstawił odradzające się winiarstwo w Małopolsce, jak również na Pogórzu i w Tuchowie.
W konferencji uczestniczyły delegacje miast partnerskich, Krąg Przyjaźni Niemiecko-Polskiej z Illingen, radni gminy, powiatu tarnowskiego oraz burmistrz Ciężkowic.
Wieczorem tego dnia delegacje uczestniczyły w dożynkach wiejskich w Zabłędzy, a w niedzielę w dożynkach gminnych. Wszyscy zwracali uwagę na piękno tradycji dożynkowych w Tuchowie oraz na znaczenie kultywowania tradycji, tak istotnych dla każdego narodu.


Oto relacja fotograficzna z konferencji

Skip to content