Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Młodzież porządkowała cmentarze wojenne!

W dniu 12 kwietnia 2016 roku Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów jak co roku zorganizowała wiosenną akcję sprzątania cmentarzy wojennych. W tym roku uporządkowano cmentarz numer 158 na Garbku, akcję rozszerzono również o uprzątnięcie przyległego lasu. Zebrano śmieci, zlikwidowano kilka dzikich wysypisk śmieci oraz uporządkowano teren wokół cmentarza.


fot. Ryszard Wrona

W akcji uczestniczyli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tuchowie pod nadzorem Ryszarda Wrony – przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z opiekunką Katarzyną Mastalerz i uczniem z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.


fot. Ryszard Wrona

Cała akcja zakończyła się wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

Młodzież dziękuje za pomoc Aleksandrowi Kajmowiczowi – przewodniczącemu Rady Osiedla.


fot. Ryszard Wrona

Skip to content