Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Modernizacja oczyszczalni ścieków i ujęcia wody

Jednym z kluczowych zadań w ramach projekt Spółki Komunalnej Dorzecze Białej pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuchowie.

Prace rozpoczęto w III kwartale 2011 roku, zaś ich zakończenie ma nastąpić pod koniec 2013 roku. Kontrakt realizowany jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Do realizacji tego zadania zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania technologiczne, które przyczynią się do poprawy jakości ścieków odprowadzanych do rzeki Biała. Ponadto, aby uniknąć w przyszłości negatywnych skutków powodzi obiekty oczyszczalni oraz urządzenia w niej zamontowane zostaną podniesione na wysokość przekraczającą 3 metry, to jest powyżej lustra wody z okresu ostatniej powodzi. Obecnie wykonywawca jest na etapie kończenia prac projektowych, a do rozpoczęcia budowy przystąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Drugim kontraktem realizowanym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubaszowej. Prace projektowe również zbliżają sie ku końcowi i w drugiej połowie 2012 roku rozpoczną się roboty budowlane. Po zakończeniu projektu stacja uzdatniania wody w Lubaszowej będzie głównym źródłem zasilania w wodę dla mieszkańców czterech gmin.


Fot. Wiktor Chrzanowski – Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie


Fot. Wiktor Chrzanowski – Stacja uzdatniania wody w Lubaszowej

Skip to content