Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podpisano umowę na budowę hali sportowej w Karwodrzy

5 kwietnia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie podpisana została umowa na budowę sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół w Karwodrzy. W imieniu gminy umowę podpisał Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś, natomiast wykonawcę reprezentował właściciel Józef Firmuga.

Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, będzie Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo–Handlowe Mateo, Józef Firmuga z Tarnowa. Inwestycja zostanie zrealiozowana za kwotę 1 645 683,86 PLN. Wybudowana sala gimnastyczna będzie miała całkowitą powierzchnię użytkową 499,41 m2. Do tej pory w ramach tej inwestycji wykonane zostały fundamenty. Obiekt połączony będzie z budynkiem szkoły łącznikiem socjalno-szatniowym. W obiekcie poza podstawową salą znajdą się także szatnie, sanitariaty wraz z natryskami, pokój nauczyciela wf., magazyny sprzętu sportowego i gimnastycznego oraz komunikacja. Zakończenie prac planowane jest na drugi kwartał 2013 roku.
Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki umowie o dofinansowaniu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, z którego uzyskano dotację w wysokości 70% kosztów całej inwestycji.

Podpisanie umowy - Karwodrza
Podpisanie umowy

Skip to content