Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

”Moja mała ojczyzna”

Tuchowskie liceum w nowym roku szkolnym będzie realizowało program edukacyjny „Przyjazna szkoła”. Prowadzić go będą Panie Anna Darowska i Anna Suchan. Mottem projektu są słowa Wisławy Szymborskiej „Codziennie mocniej w ciebie wrastam…”. Ma on na celu poznanie historii, kultury i środowiska miejsca zamieszkania oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności.
Poznanie pobliskich okolic poprzez wycieczki, spotkania z autorytetami w zakresie znajomości istotnych zagadnień związanych z przeszłością i teraźniejszością, a także z perspektywicznym rozwojem miasta i gminy na pewno zostaną na długo w pamięci uczestnikom.
Istotnym elementem działań będzie także platforma wymiany informacji np. kursy e-learningowe, koła wirtualne, fora dyskusyjne. Pozwolą one uczestnikom projektu poznać zasady nowoczesnej pracy w pracowni komputerowej zarówno w aspekcie przekazu jak i odbioru wiadomości oraz wymiany doświadczeń. Końcowym efektem przedsięwzięcia będą film i kronika o „Naszej małej Ojczyźnie”.
www.lo-tuchow.pl

Skip to content