Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”

Województwo Małopolskie zachęca do udziału w projekcie „Małopolska Niania 2.0”, w ramach którego możliwe jest dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani.

O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):
a) rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka do lat 3/opieką nad dzieckiem do lat 3 lub rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3, tj. rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,
b) rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 16:00.

Więcej szczegółów: http://rops.krakow.pl

Skip to content