Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nagroda „Amicus Hominum”

Już po raz czwarty, Zarząd Województwa Małopolskiego organizuje konkurs „Amicus Hominum”. Kandydatów do nagrody można zgłaszać do końca września 2009.

Nagroda „Amicus Hominum” ustanowiona została w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Poprzez Nagrodę samorząd województwa chce podziękować wszystkim tym, dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka.
Nagroda „Amicus Hominum” jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Jest ona również rozwinięciem i kontynuacją polityki samorządu województwa związaną z promocją wolontariatu.
Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest w sześciu kategoriach:
1. Polityka Społeczna
2. Polityka Prorodzinna
3. Ochrona Zdrowia
4. Pomoc Niepełnosprawnym
5. Edukacja i Wychowanie
6. Działalność Filantropijna

Laureaci otrzymują plakietę „AMICUS HOMINUM”

Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie, natomiast wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody.
Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać zarówno osoby prywatne jak również organizacje pozarządowe, inne organizacje społeczne, instytucje, osoby prawne, organy administracji publicznej czy też kościoły i związki wyznaniowe.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (012) 37 96 007 oraz 37 96 008, email: ngo@malopolska.mw.gov.pl

Skip to content