Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowa ulica w Tuchowie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie wraz z mieszkańcami nowej ulicy biegnącej od ulicy Tarnowskiej w kierunku
zachodnim wystąpiło z wnioskiem o nadanie tej ulicy nazwy w brzmieniu: „Nadziei”. Rada Miejska uznając wniosek za zasadny, podjęła uchwałę w tej sprawie o treści:

Nadaje się nazwę „Nadziei” nowej ulicy w mieście Tuchowie, biegnącej od ulicy Tarnowskiej w kierunku zachodnim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 69/6, 485/9 i 485/11.

Skip to content