Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowe kwalifikacje dla Twojego sukcesu

Nowe kwalifikacje dla Twojego sukcesu – to program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z terenu powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego.

Projekt skierowany jest do 132 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Powstał on jako odpowiedź na rzeczywiste potrzeby mieszkańców m.in. powiatu tarnowskiego.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
– poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
– szkolenia i kursy,
– staże zawodowe,
– pośrednictwo pracy.

Więcej szczegółów na stronie www.nowekwalifikacje.kompass-consulting.pl oraz pod numerem telefonu 504 827 342.

Skip to content