Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wymiana pieców – informacja


Prawie 210 mln zł Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020 przeznaczył na wymianę pieców w Małopolsce. Dowiedz się jak skorzystać z tych środków. Gmina Tuchów ubiega się o dotację dla swoich mieszkańców na wymianę pieców spalających biomasę oraz wykorzystujących paliwa gazowe i stałe.

Dla kogo będzie dotacja?
Właściciele domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii.

W ramach realizowanych projektów będzie możliwe:
1. Wykonanie bezpłatnego audytu energetycznego
Dzięki temu ocenisz opłacalność inwestycji i dowiesz się jakie prace termomodernizacyjne trzeba przeprowadzić.

2. Ocieplenie domu
Jeśli audyt wskaże, że niezbędne do wykonania są prace termomodernizacyjne będzie możliwość skorzystania z programu Jawor realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

3. Wymiana pieca
Jeżeli po audycie zdecydujesz się na wymianę pieca w Twoim domu, będziesz mógł otrzymać nawet 8 tys. zł oraz zwrot kosztów niezbędnej wymiany instalacji.

O postępach prac związanych z pozyskaniem dofinansowania na wymianę pieców będziemy informować na bieżąco.

Wyniki naboru kart projektów RPO na ograniczenie niskiej emisji – kliknij, aby zapoznać się.

Skip to content