Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowe przepisy dla narciarzy

Dzieci do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach, a dla pijanych i odurzonych narkotykami narciarzy przewidziane są grzywny. Od 2012 roku weszły w życie nowe przepisy dla szusujących na stokach.

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich została przyjęta przez Sejm latem; prezydent podpisał ją we wrześniu 2011 roku.

Poznaj nowe przepisy
Nowa ustawa przewiduje m.in., że dzieci i młodzież do lat 16 jeżdżąc na nartach czy snowbordzie – musi używać kasków. Za niedostosowanie się do tego obowiązku ich rodzicom lub opiekunom grozić będzie grzywna.
Ustawa wprowadza też kary dla tych narciarzy i snowboardzistów, którzy wejdą na stok pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Grozić za to ma także grzywna. Osoba zarządzająca terenem narciarskim będzie mogła również zakazać wstępu albo nakazać opuszczenie takiej trasy osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje na to, że jest pijana lub odurzona narkotykami.

Poznaj regulamin stoku
Zgodnie z przepisami narciarze i snowbordziści są też zobowiązani do zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania. Zobowiązani są również do stosowania się do znaków umieszczanych na trasach narciarskich oraz do dostosowania swoich planów aktywności do posiadanych umiejętności i aktualnych warunków atmosferycznych – m.in. prognozy pogody i komunikatu lawinowego dla danego obszaru. Będą musieli również bezzwłocznie poinformować ratowników o wypadku lub zaginięciu osoby oraz „o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób”.

Powstanie rejestr wypadków
Ustawa reguluje także obowiązki zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim. Chodzi tu m.in. o prowadzenie rejestru wypadków. Ma on zawierać dane osoby, której udzielono pomocy, rodzaj urazu, imiona i nazwiska ratowników. Te informacje mają być przechowywane przez okres 10 lat.

Regulowane będą stopnie zagrożenia lawinowego
Uregulowane zostają również stopnie zagrożenia lawinowego oraz odpowiadające im zalecenia dla osób przebywających w górach i na stokach narciarskich. Aktualnym pięciu stopniom zagrożenia lawinowego przypisane będą symbole sygnalizujące zagrożenie zejścia lawiny od poziomu niskiego do bardzo wysokiego. Ustawa określa też dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej w zależności od jej trudności.

Po raz pierwszy wprowadzone zostają też ustawowe definicje ratownika narciarskiego i ratownika górskiego. Regulacja określa także zasady finansowania zadań ratownictwa górskiego. Obecnie reguluje to ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki na ten cel przekazywane są z budżetu państwa oraz pochodzą ze źródeł własnych organizacji.

Źródło: tvn24.pl

Skip to content