Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Głównym tematem nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 2.03.2016 roku, było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, przedstawionej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej”.

Radni poprzez głosowanie (0 za, 14 przeciw, 1 wstrzymujący głos) sprzeciwili się podwyżce cen za wodę i odprowadzenie ścieków.

Mimo tego nowe taryfy wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r., czyli w terminie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf na mocy artykułu 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przedstawione przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej nowe taryfy są następujące:

WODA

Gospodarstwa domowe – 2016 r.
Cena taryfowa: 7,95 zł/m3
Przy utrzymaniu obecnej dopłaty (2,25 zł/m3) cena dla odbiorcy wynosić będzie 5,70 zł/m3

Pozostali odbiorcy – 2016 r.
Cena taryfowa: 7,95 zł/m3
Przy utrzymaniu obecnej dopłaty (1,20 zł/m3) cena dla odbiorcy wynosić będzie 6,75 zł/m3

ŚCIEKI

Gospodarstwa domowe – 2016 r.
Cena taryfowa: 14,50 zł/m3
Przy utrzymaniu obecnej dopłaty (7,40 zł/m3) cena dla odbiorcy wynosić będzie 7,10 zł/m3

Pozostali odbiorcy – 2016 r.
Cena taryfowa: 14,50 zł/m3
Przy utrzymaniu obecnej dopłaty (5,80 zł/m3) cena dla odbiorcy wynosić będzie 8,70 zł/m3

Skip to content