Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXIII sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1515 ze zm.) zwołuję dwudziestą trzecią sesję Rady Miejskiej w Tuchowie na środę 23 marca 2016 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 13:00 w sali posiedzeń w ratuszu, I p. ul. Rynek 1 w Tuchowie.

Program sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Lasy Państwowe – wielofunkcyjna gospodarka leśna.
6. Parki Krajobrazowe – informacja o działalności.
7. Sprawozdanie z działalności rad sołeckich i osiedlowych.
8. Podejmowanie uchwał.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady Miejskiej

Skip to content