Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowy rodzaj świadczeń w domowej opiece

W 2030 roku osoby powyżej 65. roku życia stanowić będą niemal jedną czwartą liczby ludności Polski – wynika z szacunków GUS. Nadal będzie więc rosła grupa osób wymagających opieki długoterminowej. Już korzysta z niej rocznie ponad 40 tys. pacjentów.

Realizację takich świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej rozpoczęło właśnie Centrum Zdrowia Tuchów.

Nowy rodzaj świadczeń obejmuje opiekę nad przewlekle i somatycznie chorymi przebywającymi w domu, którzy nie są zdolni do samopielęgnacji. Dotyczy to osób, które nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na problemy zdrowotne potrzebują systematycznej opieki pielęgniarskiej. Podstawowym warunkiem kwalifikacji, prócz skierowania lekarza pierwszego kontaktu, jest sprawność do 40 pkt w tak zwanej skali Barthel. Charakteryzuje ona osoby całkowicie niesamodzielne przy podstawowych czynnościach jak: spożywanie posiłków, ubieranie się czy utrzymywanie higieny osobistej.

W praktyce pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem, lub jego opiekunem czy rodziną termin pierwszej wizyty, w trakcie której dokonuje oceny stanu pacjenta według skali Barthel. Ustala także plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne i zapoznaje z nimi rodzinę. Następnie wykonuje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00. Wizyty odbywają się we wskazanych terminach nie mniej niż 4 razy w tygodniu. Prócz realizacji planu opieki pielęgniarka realizuje także edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny. Jej praca obejmuje ponadto przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowania umiejętności, w zakresie radzenia sobie z niesprawnością. Świadczy także pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa udzielana jest osobom, które nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej. Szczegółowe informacje oraz zapisy do kolejki oczekujących pod nr tel. 795 527 289.

Skip to content