Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowy Zarząd TMT

W dniu 9 października br. odbyło się Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa, w trakcie którego przeprowadzono wybory i dokonano wyłonienia nowych władz naszego Stowarzyszenia.

W związku z powyższym, po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu TMT oraz Komisji Rewizyjnej, ich skład przedstawia się następująco:

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa:
Tomasz Wantuch – prezes
Agnieszka Maluciak – wiceprezes i skarbnik
Zdzisław Karwat – sekretarz
Adam Krawczyk – członek.

Komisja Rewizyjna w składzie:
Anna Argasińska – przewodnicząca
Miłosława Strzelczyk – wiceprzewodnicząca
Janina Halagarda – członek
Małgorzata Kozioł – członek

Zarząd TMT

Skip to content