Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych informujemy o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzji z dnia 27 lutego 2017 r. umarzającej postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 02/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała w miejscowości Tuchów (km lokalny wału lewego 0+000 – 1+310 km lokalny wału prawego 0+000 – 1+013)”.

Kliknij, aby przeczytać treść obwieszczenia.

Skip to content