Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego ws. Budowy obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96; km 15,500 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 22/1, obr. 0008 Łowczów, j. ewid. Tuchów.

Skip to content