Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwodnica dla Tuchowa

Plany budowy obwodnicy Tuchowa stają się powoli rzeczywistością. Świadczy o tym jutrzejsze (14 grudnia), uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a gminą Tuchów, które odbędzie się w tuchowskim ratuszu w obecności lokalnych mediów. Ze strony Zarządu Województwa Małopolskiego umowę podpisywać będą Pan Marek Nawara – Marszałek oraz Pan Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, natomiast ze strony gminy Tuchów Pan Mariusz Ryś – Burmistrz Tuchowa.

Umowa dotyczy współfinansowania zadania pn. „Opracowanie studium komunikacyjnego wschodniego obejścia Tuchowa w siągu drogi wojewódzkiej nr 977 z elementami koncepcji programowej i wstępnego studium wykonalności wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia”.