Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ochrona powietrza: działania Tuchowa w Komisji Europejskiej

W środę 10 stycznia w Tuchowie gościliśmy ekipę filmową przygotowującą materiał informacyjny dla Komisji Europejskiej na temat działań województwa małopolskiego związanych z poprawą jakości powietrza.

Na przykładzie gminy Tuchów ekodoradca w ramach programu LIFE Wiktor Chrzanowski zaprezentował formy edukacyjne najmłodszych mieszkańców gminy. Ekipa filmowa brała udział w lekcji w Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach. Uczniowie poznali rodzaje zanieczyszczeń powietrza, ich wpływ na zdrowie człowieka i sposoby walki z nimi.

Następnie ekipa filmowa udała się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie, gdzie prezes OSP Łukasz Giemza oraz gospodarz OSP Włodzimierz Wąs zaprezentowali nowy ekologiczny kocioł na pellet. Wyjaśnili zasadę działania, przedstawili korzyści ekologiczne i ekonomiczne wymiany starego kotła węglowego na nowe źródło ciepła.

Jesteśmy przekonani, że działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców, wymiany kotłów – zarówno te indywidualne jak również w ramach dofinansowania – wpłyną znacząco na poprawę jakości powietrza.

Skip to content