Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ochrona powietrza: pomiary i wymiana kotłów

Prawie do połowy marca dzięki realizacji projektu LIFE w Tuchowie prowadzone będą pomiary zanieczyszczenia powietrza. Pyłomierz Krakowskiego Alarmu Smogowego umieszczony został na balkonie tuchowskiego ratusza.

We wtorek 26 lutego w Domu Kultury w Tuchowie odbędzie się szkolenie dla pracowników samorządowych z zakresu pobierania próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzanych przez straże gminne oraz pracowników samorządowych.
W środę 27 lutego o godz. 17:00 zapraszamy mieszkańców Tuchowa do Domu Kultury na spotkanie z przedstawicielami projektu ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa). Celem spotkania jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. W trakcie spotkania odbędzie się projekcja filmów i prezentacji o tej tematyce. Czytaj więcej…
W ramach programu dla mieszkańców gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa gazowe, biomasa i paliwa stałe podpisano umowy (udzielono dotacji) na wymianę następującej liczby kotłów:
– liczba podpisanych umów na wymianę na kocioł gazowy i biomasę: 106 sztuk
– liczba podpisanych umów na wymianę na kocioł na paliwo stałe: 65 sztuk
20 marca, godz. 17:00 – sala widowiskowa Domu Kultury w Tuchowie
Spotkanie dla mieszkańców – program „Czyste powietrze” – przedstawiciel firmy NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy Energetyczni.

27 marca, godz. 16:30 – sala widowiskowa Domu Kultury w Tuchowie
Spotkanie dla mieszkańców – program „Czyste powietrze” – przedstawiciel WFOŚiGW w Krakowie.

Skip to content