Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ochrona powietrza: szkolenie z zakresu pobierania próbek paleniskowych

Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek w styczniu 2019 r. wystosowała zaproszenie do sąsiednich gmin do udziału w szkoleniu z zakresu pobierania próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzanych przez straże gminne oraz pracowników samorządowych.

Inicjatywa ta ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez podniesienie kwalifikacji zespołów kontrolujących przestrzeganie przepisów Ustawy prawo ochrony środowiska i uchwały antysmogowej dla woj. małopolskiego. – Jak wiemy, powietrze nie zna granic, dlatego ważne jest, aby wszystkie samorządy jednakowo angażowały się w działania na rzecz poprawy jakości powietrza – mówi Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Burmistrz Tuchowa zaoferowała również sąsiednim samorządom podzielenie się doświadczeniami w zakresie prowadzonych kontroli. Udostępniony zostanie wzór zarządzeń, protokołów, upoważnień. Z pewnością będzie to wymierna pomoc w przygotowaniu proceduralnym innych samorządów do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Na zaproszenie odpowiedziały następujące samorządy: Gromnik, Pleśna, Ryglice, Szerzyny, Zakliczyn, miasto Tarnów, Nawojowa, Lipinki, Kamionka, Limanowa. W szkoleniu uczestniczyć będą również pracownicy Urzędu Miejskiego w Tuchowie. Łącznie w szkoleniu, które odbędzie się 26 lutego w Domu Kultury w Tuchowie weźmie udział 25 osób.

Certyfikaty ukończenia szkolenia pozwolą w przypadku podejrzenia spalania niedozwolonych materiałów i substancji na pobieranie próbek z palenisk domowych w celu wykonania analizy fizyko-chemicznej w certyfikowanym laboratorium.

Skip to content